Έρευνα

Research Έρευνητικό έργο

Κύριος σκοπός του ΚεΔΕΠΟΔ είναι η διεξαγωγή πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Οι δραστηριότητες του ΚεΔΕΠΟΔ συνοψίζονται στην κάλυψη ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, όσο και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου γενικότερα.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.kedepod.gr/?page_id=31&lang=el