Εκδόσεις

PublicationsKAS Αποτίμηση του αποτελέσματος των ελληνικών βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε εδώ το κείμενο συμπερασμάτων από τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης για την ανάλυση των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης (ΚεΔΕΠΟΔ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Αντιπροσωπείας του Ιδρύματος Konrad Adenauer στην Ελλάδα.

Υπεύθυνοι σύνταξης:
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, Διευθυντής ΚεΔΕΠΟΔ
Δρ. Αντώνης Κλάψης, Επιστημονικός Συντονιστής ΚεΔΕΠΟΔ
Παναγιώτης Κακολύρης, Κύριος Ερευνητής ΚεΔΕΠΟΔ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.kedepod.gr/?page_id=27&lang=el