Η οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων

Σημαντικά ελλείμματα στην οικονομική αποδοτικότητα των Δήμων καταδεικνύει η μελέτη που δημοσίευσε το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας και Διακυβέρνησης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα βασικά πορίσματα της μελέτης όπως αυτά προκύπτουν από τα οικονομικά στοιχεία των Δήμων για το οικονομικό έτος 2021:

  • Οι δήμοι παρουσιάζουν μικρή οικονομική αυτοτέλεια, αφού τα έσοδα τους προέχονται κυρίως από την κρατική επιχορήγηση. Κατά μέσο όρο, μόνο το 36% των συνολικών τους εσόδων προέρχονται από ίδια έσοδα.
  • Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των δήμων το 2021 αντιστοιχεί στο 1,6% των δαπανών τους, σημαντικά μειωμένες σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.
  • Το 2021 κανένας δήμος δεν κατάφερε να τηρήσει τον προϋπολογισμό του σε ποσοστό άνω του 80%, ενώ μόνο το 27% κατάφερε να τον τηρήσει σε ποσοστό άνω του 50%. Τα ποσοστά αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία.
  • Σε ό,τι αφορά τους προϋπολογισμούς επενδύσεων, το 2021 μόνο το 1% των δήμων τους τήρησαν σε ποσοστό άνω του 50%. Τα ποσοστά αυτά δεν παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις την τελευταία πενταετία.
  • Η μέση επίδοση στην οικονομική αποδοτικότητα των δήμων είναι χαμηλή, ξεπερνώντας οριακά τη βάση.

Μπορείτε να κατεβάσετε την έρευνα εδώ

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://www.kedepod.gr/?p=555&lang=el